Thursday, 28 March 2019

Al-Imran Ayat 133

4.3.133
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 133: 

,

Ringkasan tafsir;

Bertaubatlah dari dosa disebabkan makan riba dan yang sejenisnya, dan bersedekah lah pula kepada orang-orang yang susah miskin dan terlantar.  Oleh itu bersegeralah berbuat amal yang dapat menyampaikan kamu kearah memperoleh keampunan Allah dan masuk syurga Nya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa serta tunduk patuh perintah serta meninggalkan larangan Nya.

Allah menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa itu seperti ayat berikut (4.3.134).

,
[previous] [next] [home]

.
Rujukan sumber,

Juzuk
4, Surah3
Terjemahan,
131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8